Dění klubu

VV JIMI RC VYŠKOV ZVE VŠECHNY ČLENY RC starších18-ti let NA VALNOU HROMADU NAŠEHO KLUBU, KTERÁ SE KONÁ v pondělí 13. června od 18.00 hod. v klubovně RC

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Volba komisí

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Návrh a odsouhlasení čl. příspěvků na rok 2023

6. Návrh a odsouhlasení rozpočtu na rok 2023 7.

Diskuze – Zpráva členů trenérské komise

– Ostatní příspěvky

8. Závěr – usnesení

Pozvánka-2022

Sdílet

Komentáře