Jednou ze základních povinností každého člena je včas a pravidelně hradit klubové příspěvky.
Příspěvky jsou významným zdrojem klubového rozpočtu.

Členské příspěvky se platí vždy na jeden kalendářní rok. Výjimka je pro nové hráče, kteří začnou hrát na podzim, platí polovinu příspěvků.

Výše členských příspěvků pro rok 2020:

3.000,- Kč/rok (hráči všech kategorií)
1000,- Kč/rok (členové, trenéři, funkcionáři)
600,- Kč/rok (veteráni)

4000,-Kč/rok (rodinný příspěvek – lze uplatnit na přímou linii rodič/dítě, sourozenci a max. do 23 let věku dítěte)

Pokyny k provedení platby:

  • Členské příspěvky se platí v celé své hodnotě najednou.
  • Platba se provádí na samostatný bankovní účet a za každého platícího člena jednotlivě.
  • Ve výjimečných případech lze zaplatit hotově trenérovi dané kategorie.

Symboly platby členských příspěvků

BÚ: 000000-0153264138/0300

Do poznámky napsat Jméno, Příjmení a rok narození